1. این کارخانه در سال 1993 تأسیس شد.

2. بیش از 20000تولید و انبار.

3. تکنسین های حرفه ای و تجهیزات تولید مدرن.

4. 100 pass بازرسی کیفیت را تصویب کنید.

5. خدمات خوب 24 ساعته.

ادامه مطلب
مشاهده همه